Βρείτε μας στο Facebook

Όροι Χρήσης

Ανελκυστήρες - Βογιατζόγλου Ιορδάνης

Πλατεία Ιπποδρομίου 16 & Μαργαρίτη 1
546 21 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο info@anelkistires.net
Κινητό τηλέφωνο 2310 223.896
Φαξ 2310 278.188

%69%6E%66%6F%40%61%6E%65%6C%6B%69%73%74%69%72%65%73%2E%6E%65%74

Όροι Χρήσης

1. Περιεχόμενο της Online προσφοράς
Ο συγγραφέας δεν αναλαμβάνει καμία εγγύηση για την επικαιρότητα, ορθότητα, πληρότητα, ή ποιότητα των παρατιθέμενων πληροφοριών. Απαιτήσεις εγγύησης κατά του συγγραφέως, οι οποίες αναφέρονται σε ζημιές υλικής, ή πνευματικής φύσεως, οι οποίες προκλήθηκαν με τη χρήση, ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή/και με τη χρήση λανθασμένων και ελλιπών πληροφοριών ουσιαστικά αποκλείονται, εφόσον εκ μέρους του συγγραφέα δεν υπάρχει καμία αποδεδειγμένα σκόπιμη, ή σε μείζονα αμέλεια οφειλόμενη υπαιτιότητα. Όλες οι προσφορές είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας επιφυλάσσεται ρητά, να τροποποιεί, να συμπληρώνει τμήματα των σελίδων, ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς ειδική ειδοποίηση, ή να αναστείλει τη δημοσίευση προσωρινά, ή οριστικά.

2. Παραπομπές και σύνδεσμοι
Στις άμεσες ή έμμεσες παραπομπές σε ξένες σελίδες Internet (σύνδεσμοι), οι οποίοι βρίσκονται εκτός της περιοχής ευθύνης του συγγραφέα, η υποχρέωση ανάληψης ευθύνης θα ετίθετο σε ισχύ αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση, στην οποία ο συγγραφέας έχει λάβει γνώση των περιεχομένων και έχει την τεχνική δυνατότητα να αποτρέψει τη χρήση σε περίπτωση παράνομου περιεχομένου. Ο συγγραφέας δηλώνει ρητά δια του παρόντος, ότι κατά το χρόνο του καθορισμού του συνδέσμου δεν είχε εντοπιστεί παράνομο περιεχόμενο στις σελίδες που παραπέμπουν στο σύνδεσμο. Στην τρέχουσα και μελλοντική διαμόρφωση, στα περιεχόμενα, ή στην πνευματική ιδιοκτησία των σελίδων του συνδέσμου/της παραπομπής ο συγγραφέας δεν έχει καμία επιρροή. Για το λόγο αυτό δια του παρόντος αποστασιοποιείται ρητά από κάθε είδους περιεχόμενο όλων των σελίδων συνδέσμου/παραπομπής, οι οποίες τροποποιήθηκαν μετά τον καθορισμό του συνδέσμου. Αυτή η διαπίστωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και παραπομπές που ορίστηκαν εντός της ιδίας προσφοράς Internet, καθώς και για ξένες καταχωρήσεις σε βιβλία επισκεπτών, φόρα συζητήσεων και ταχυδρομικές λίστες που δημιουργήθηκαν από το συγγραφέα. Για παράνομα, εσφαλμένα, ή ατελή περιεχόμενα και ειδικότερα για ζημιές, οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση, ή μη χρήση τέτοιου είδους  παρεχόμενων πληροφοριών, την ευθύνη τη φέρει μόνο ο πάροχος της σελίδας, στην οποία έγινε η παραπομπή και όχι εκείνος, ο οποίος μέσω συνδέσμων παραπέμπει απλά στην ενίοτε δημοσίευση.

3. Πνευματικά δικαιώματα και Δίκαιο περί σήμανσης
Ο συγγραφέας προσπαθεί σε όλες τις εκδόσεις να λάβει υπόψη τα πνευματικά δικαιώματα των χρησιμοποιούμενων γραφικών, των ηχητικών ντοκουμέντων που εξέδωσε ο ίδιος, των βίντεο και των κειμένων,  ή να ανατρέξει σε γραφικά, ηχητικά ντοκουμέντα, βίντεο και κείμενα χωρίς άδεια. Όλα τα σήματα κατατεθέντα που αναφέρονται εντός της προσφοράς Internet και που ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους υπόκεινται απεριόριστα στους όρους του ενίοτε ισχύοντος Δικαίου περί σήμανσης και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας  των εκάστοτε εγγεγραμμένων ιδιοκτητών. Μόνο λόγω της ονομασίας δε θα πρέπει να συνάγεται το συμπέρασμα, ότι τα σήματα κατατεθέντα δεν προστατεύονται από δικαιώματα τρίτων! Το Copyright για δημοσιευμένα θέματα, τα οποία εκπονήθηκαν από τον ίδιο το συγγραφέα παραμένει αποκλειστικά στ συγγραφέα των σελίδων. Η αναπαραγωγή  και χρήση τέτοιων γραφικών, ηχητικών ντοκουμέντων, βίντεο και κειμένων σε άλλες ηλεκτρονικές, ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή έγκριση του συγγραφέα.

4. Προστασία δεδομένων 
Εφόσον εντός της προσφοράς Internet υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής ατομικών, ή επαγγελματικών δεδομένων (διευθύνσεις E-Mail, ονόματα, διευθύνσεις), η τιμολόγηση αυτών των στοιχείων εκ μέρους του χρήστη, συνίσταται αποκλειστικά σε προαιρετική βάση. Η χρήση και πληρωμή όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών – εφόσον είναι τεχνικά δυνατές – επιτρέπεται ακόμα και χωρίς αναφορά τέτοιων στοιχείων και με αναφορά ανώνυμων δεδομένων, ή ενός ψευδωνύμου. Η χρήση των στοιχείων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στα πλαίσια των στοιχείων έκδοσης, ή συναφών στοιχείων, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ, καθώς και διευθύνσεις E-Mail από τρίτους για την αποστολή πληροφοριών, οι οποίες δεν απαιτούνται ρητά δεν επιτρέπεται. Με ρητή επιφύλαξη για λήψη νομικών μέτρων κατά των αποστολέων των λεγόμενων Spam-Mails σε περίπτωση μη τήρησης αυτής της απαγόρευσης.

5. Νομική ισχύς αυτού του αποκλεισμού ευθύνης
Αυτός ο αποκλεισμός ευθύνης θα πρέπει να θεωρείται μέρος της προσφοράς Internet, από την οποία έγινε παραπομπή σε αυτή τη σελίδα. Εφόσον μέρη, ή επιμέρους διατυπώσεις αυτού του κειμένου δεν αντιστοιχούν, δεν αντιστοιχούν πλέον, ή δεν αντιστοιχούν πλήρως στο ισχύον νομικό πλαίσιο, τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου παραμένουν ως έχουν σε ότι αφορά στο περιεχόμενο και στην ισχύ τους.

6. Google Analytics
Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης Web της Google Inc. ('Google') Google Analytics, τα λεγόμενα 'Cookies', αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας από σας. ΟΙ πληροφορίες που δημιουργούνται από το Cookie για τη χρήση εκ μέρους σας αυτής της ιστοσελίδας (συμπερ/νης και της διεύθυνσής σας IP) μεταφέρεται σε έναν Server της Google στις ΗΠΑ και εκεί αποθηκεύεται. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες, για να αξιολογήσει το πόσο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, ώστε να εξάγει αναφορές για τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας για τους διαχειριστές της και για να παρέχει και άλλες υπηρεσίες, αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και τη χρήση του Internet. Ακόμα η Google, αν χρειαστεί, διαβιβάζει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό προβλέπεται νομικά, ή εφόσον υπάρχουν τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα με εντολή της Google. Η Google σε καμία περίπτωση δε θα φέρει τη διεύθυνσή σας IP σε επαφή με άλλα δεδομένα της Google. Μπορείτε να αποτρέψετε την εγκατάσταση των Cookies με μια αντίστοιχη ρύθμιση στο λογισμικό του Browser σας, συστήνουμε ωστόσο σε αυτή την περίπτωση να μη χρησιμοποιήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα δηλώνεται σύμφωνοι με την επεξεργασία των δεδομένων που υπολογίζονται για σας από την Google με τον τρόπο και για το σκοπό που περιγράφηκε προηγουμένως.

7. SocialPlugIns
Σε αυτή την ιστοσελίδα ενσωματώνονται PlugIns του κοινωνικού δικτύου Facebook, Facebook Inc., Menlo Park, California, United States, με τη μορφή ενός πλήκτρου „Like“ και/ή του κοινωνικού δικτύου Google Plus της Google Inc., 1600 AmphitheatreParkway, Mountain View, CA 94043, United States, με τη μορφή ενός πλήκτρου „+1“. Το Plugin δίνει τη δυνατότητα για άμεση σύνδεση μεταξύ του Browser του χρήστη και του Server του  Facebook, ή του Google. Με τον τρόπο αυτό το Facebook, ή το Google βρίσκουν πληροφορίες (και ειδικότερα ημερομηνία και ώρα της κλήσης της ιστοσελίδας και άλλων πληροφοριών που σχετίζονται με το browser) του χρήστη στην ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης πατήσει το πλήκτρο «Like” στο Facebook, ή το πλήκτρο „+1“ της Google, ενόσω ο χρήστης είναι συνδεδεμένος με το λογαριασμό του Facebook, ή του  Google, τότε το Facebook, ή το Google έχει τη δυνατότητα να ταξινομήσει την επίσκεψη  στην ιστοσελίδα στο προφίλ του χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ [http://www.facebook.com/help/186325668085084] και εδώ [http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html]. Με τη μετάβαση στην ιστοσελίδα δηλώνετε ρητά ότι συμφωνείτε με μια τέτοια χρήση των πληροφοριών σας ως χρήστη.

Στην αρχή